Een schreeuw om hulp – Barbara Maines & George Robinson

Een schreeuw om hulp – Barbara Maines & George Robinson

1001004009230075Dit boek biedt een leidraad om de No Blame- aanpak bij pesten toe te passen op school of daarbuiten. Via voorbeelden en een uitgeschreven stappenplan wordt deze niet bestraffende en probleemoplossende strategie toegelicht. De verantwoordelijkheid voor het pestprobleem wordt bij de groep gelegd. De pester(s), de meelopers en een aantal neutrale medeleerlingen worden samengebracht en gaan op zoek naar mogelijke oplossingen. Deze aanpak heeft niet tot doel de feiten ter discussie te stellen. Evenmin wordt de pester beschuldigd of gestraft. De groep krijgt de verantwoordelijkheid een aantal voorstellen te doen om het negatieve gevoel bij het slachtoffer weg te nemen of te verminderen. Op die manier wil men de empathie van de pester en de medeleerlingen aanwakkeren.

In dit boek gaan de Britse coaches dieper in op de problematiek van het pesten. Het boek werd vertaald op initiatief van de Vlaamse vereniging Leefsleutels die educatieve programma’s ontwikkelt om de sociale competentie van kinderen en jongeren te verbeteren. Na een inleiding (door Leefsleutels) en een voorwoord maken we kennis met de door de auteurs ontwikkelde ‘No-Blame-methode’ voor het aanpakken van pestgedrag. Vervolgens wordt onder meer ingegaan op pesten op school en in de maatschappij, en krijg je een beeld van zowel slachtoffers als pesters. Daarnaast is er concrete informatie over de niet-bestraffende en probleemoplossende No-Blame-methode, die uit zeven fasen bestaat. Tussendoor zijn er tal van casussen en verhalen van ouders en onderwijzers. Met bijlage over het aanbod van Leefsleutels en een korte bibliografie. Een praktische leidraad om het pesten te bestrijden. De vele getuigenissen zorgen ervoor dat de methode vlot kan worden geintegreerd in schoolsituaties. Herziene en sterk uitgebreide druk.

Koop nu Een Schreeuw Om Hulp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *